Make your own free website on Tripod.com

NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Ölands Försäkringsbolag - Försäkringar för dig och de dina på Öland samt i Kalmar och Blekinge
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page giveFLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
Varning för Ölands Försäkringsbolag
Information om hur Ölands Försäkringsbolag agerar vid en skada
Här skall vi ge er lite information om hur Ölands Försäkringsbolag behandlar sina kunder då en skada uppstår.
”Karlssons Järn” drabbades av brand på nyårsnatten. Detta resulterade i att hela varulagret och samtliga inventarier förstördes i branden. Inga problem trodde vi, eftersom försäkringen var relativt ny, och vi hade hela lagret väldokumenterat i vårt datasystem. Detta system har använts i rörelsen sedan 2002 och där lagerregistret utvisar samtliga inleveranser, samtliga uttag från lagret, alla inventeringar som skett på respektive vara, samt givetvis alla försäljningar som skett av varje enskild vara. Detta utvisar då ett i stort sett exakt lagervärde vid varje enskild tidpunkt, så givetvis även per 2006-12-31.
I Företaget fanns även ett anläggningsregister som utvisar de inventarier som fanns i bolaget, och där man vid varje enskild tidpunkt kan se varje enskild anläggningstillgång med både inköpsvärde, samt vilka förändringar som skett då det gäller utrangeringar, försäljningar samt avskrivningar. Bokföring och lagerregister samt anläggningsregister fanns även efter branden eftersom vi alltid förvarade en aktuell backup utanför företaget.

Här finns länkar till Riktiga försäkringsbolag.
Skandia
Länsförsäkringar
Folksam
Trygg Hansa
IF

Så här såg vårt försäkringsbrev ut per 2006-12-31
Ersättninganspråk 2007-04-13
Ersättningsanspråk: Enligt brandskada 2006-12-31
Ersättningstagare: Hem & Trädgård på Öland AB 556683-8727
Försäkringsgivare: Ölands Försäkringsbolag 532000-1372
Försäkringsnummer: 27694 001 1
Försäkringen tecknad 2005-08-01
Egendomsförsäkring lös egendom
Basbelopp 2006 = 39 700:-
Högsta ersättning 71 Bb = 2 818 700:-
Varor 56 Bb = 2 223 200:-
Maskiner Inventarier = 15 Bb = 595 500:-
/font> (Det är efter dessa försäkringsbelopp som Ölands Hem O trädgård betalat premie till Ölands Försäkringsbolag)

Detta var vårt krav på Ölands försäkringsbolag
Begärd ersättning Varulager (Enligt lagervärdeslista) = 1 386 469:-
Uppräkning till dagspriser Vg 1205 (Skruv Bult) +20% av 107 677 = 21 535:-
Uppräkning till dagspriser Vg 1212 (Rör) +20% av 71 054 = 14 210:-
Begärd ersättning Reklamationsorder Varor = 20 115:-
Begärd ersättning enligt (359 019:-) Maskiner/ Inventarier = 488 384:-
Pengar förvarade utanför värdeskåp = c:a 30 000 Likvider = 7 900:-
Arbetstagares egendom 0,2 Bb = Arbetstagares egendom = 7 900:-
Avbrottsersättning Januari-April 2007 = 336 173:-
Avgår självrisk 20% av Bb Självrisk = 7 880:-
Summa begärd ersättning = 2 274 806:-
Av detta betalade Ölands försäkringsbolag ut
Ölands försäkringsbolag utbetalade totalt 1 200 000:-
Med andra ord blev Öland Hem & Trädgård ”Lurade” på c:a 1 000 000:- Kronor.
Hur motiverade Öland Föräkringbolag sitt beslut.
Angående lagret.
I Ölands Försäkringars eget försäkringsbrev då det gäller att ersätta varor anskaffade för försäljning står det och jag citerar ” Varorna värderas till vad det kostar att utan dröjsmål ersätta dem med nya varor av samma slag, Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta” Slut citat. Detta varulager ansåg Ölands försäkringsbolag vara värt 424 000 Kronor? Motivering för detta var att Ölands försäkringsbolag inte har någon egen kompetens vad gäller företagsförsäkringar, utan då anlitar man en konsult i Stockholm på ett Företag som heter Lagerström & Möller, Ett mycket underligt företag, vi tog upplysningar på detta bolag och kom fram till följande: Lagerström och Möller (fd Helenas Home) org nr 556575-9825 redovisar i sitt senaste bokslut en omsättning på 81 539 Kronor med ett resultat på -1 537 195:- Kronor. I Styrelsen för detta bolag hittar vi Karl Mikael Möller samt som Suppleant Eva Helena Rääf (Lagerström finns tydligen endast i fantasin)
På Lagerström & Möllers hemsida hittar vi denna information som påstår att det finns en Jur Kand Peter Lagerström i styrelsen. Men då vi kollar med Bolagsregistret får vi denna information Med andra ord en helt felaktig och vilseledande information på hemsidan.
Vi fortsätter att kontrollera informationen på hemsidan, och hittar fler märkligheter. Man anger då ett antal kontor för Lagerstöm & Möller När vi kontrollerar telefonnumren till dessa så finns det ett göteborgsnummer som går till en Ingenjörsfirma i Göteborg, Rolf Insulande Ingenjörsfirma. Ett annat går till någon privatperson i Frövi? Norgenumret är registrerat på bolaget Lagerstrøm Og Møller AS i Billingstad Norge. Hur detta bolag ser ut kan du se här Här hittar vi även en Peter Lagerström, Även detta bolag ett enmansbolag, utan någon registrering av Mikael Möller som styrelse eller suppleant. Så här ser styrelsen ut i Norgebolaget. Till detta finns registrerat ett dotterbolag som heter Analysator Risk Management Ab Org nr 556259-992. som i sitt senaste bokslut redovisar en omsättning på 639 593:- Kronor med ett resultat på + 51 866:- Kronor
Detta bolag äger ytterligare ett dotterbolag som heter Helenas Home Ab (FD Lagerström & Möller Ab)
I ytterligare ett bolag förekommer Karl Mikael Möller detta är Analysator Risk Mangement HB Org nr 916637-9686. Detta bolag avregistrerades 96-02-15. På denna märkliga företagskonstruktion litar Ölands Försäkringsbolag mera än på lokala seriösa Auktiserade revisorer. Man kan även misstänka att Mikael Möller endast används i ett syfte, vilket skulle kunna vara att ge legitimitet åt att inte utbetala rätt ersättning till sina skadedrabbade försäkringstagare.
Ett Råd, Om Mikael Möllers namn skulle dyka upp i något sammanhang då du är berättigad till ersättning vid en försäkringsskada, kontakta omedelbart en advokat, för du lär inte få någon rättmätig ersättning då Mikael Möller är inkopplad för att göra utredning, hans uppdrag är förmodligen i något annat syfte
Vår Revisor reviderade vårt bokslut, samt gjorde på uppdrag för Ölands Försäkringar en djupgående analys av värdet på varulagret där revisorerna under cirka en vecka kontollerade inköpspris, lagertransaktioner med mera på ett stort antal artiklar, hela varulagret bestod av c:a 6 000 artiklar. Hur lagret bokförts finns dokumenterat i mycket detaljerade lagertransaktionslistor som utvisar varje inleverans, utleverans, inköpspris vid varje inleverans, leverantör samt inventering med mera, dessa listor finns för varje enskild artikel och går tillbaka till 2003. Lagrets återanskaffningsvärde beräknades till minst 1 386 469 Kronor. Du kan se hela den specificerade lagervärdeslistan som lämnades till försäkringsbolaget här. I bokslutet efter bokföringsmässig inkuransnedskrivning värderades lagret till 1 053 324:- Kronor. Detta är dock inte det samma som Återanskaffningsvärde som nämns i försäkringsbestämmelserna, där skall varulagret även justeras för de prisändringar som skett efter senast inleverans, och som vi alla vet så är det ganska sällsynt att inköpspriserna sjunker, utan det normala är en höjning av inköpspriset och där så skett skall ersättningen räknas upp till det inköpspris som gällde på skadedagen. Vi begärde även att Ölands Försäkringar skulle anlita en lokal seriös Auktoriserad revisor som skulle kontrollera våra krav gentemot Möllers fantasisiffror. Detta godtog Ölands Försäkringar och kopplade in sin egen revisor, som även var i kontakt med vår revisor, men efter cirka en vecka kopplade man bort honom, anledningen var förmodligen att han inte skrev under på Möllers fejkade beräkningar. Motivering till att man kopplade bort honom var att han kunde vara ”Jävig”, vilket givetvis endast var bortförklaringar, vi har inte haft någon kontakt med eller anlitat Ölands Försäkringsbolags revisor och då kan han knappast vara jävig till vår fördel, problemet var tydligen att denna revisor var seriös och inte godtog Möllers beräkningar. Upplysningsvis kan vi nämna att Mikael Möller INTE innehar någon auktorisation som revisor.
Trots att Mikael Möller utfört värderingen så vilar hela ansvaret för den uteblivna ersättningen på Ölands Försäkringsbolag. Att personalen på Försäkringsbolaget inte skulle förstå bättre än att våra krav var de riktiga och att Möllers uträkningar var ”Fejkade” är högst osannilikt, i så fall är kompetensen hos Ölands Försäkringsbolag mycket lägre än vad man kan begära, och då är det än mer skrämmande än om man anlitat Möller för en analys som utvisar ett felaktigt återanskaffningsvärde. Vilket som är det rätta vet endast personalen på Ölands Försäkringsbolag.

Här kommer vi efterhand att lägga ut betydligt mer detaljerad information där du själv kan bilda dig en uppfattning, men vårt råd till dig idag är: Har du försäkring hos Ölands Försäkringsbolag. Se till så att du snarast möjligt skaffar ett riktigt försäkringsbolag. Om du överväger att flytta till Ölands Försäkringsbolag, tänk efter mycket noga, om du blir behandlad som Ölands Hem o Trädgård så kan du känna dig ruinerad om en större skada skulle uppstå.
Har du själv råkat ut för något eller har synpunkter på ovanstående kontakta oss på E-Post

Här finns länkar till Riktiga försäkringsbolag.
Skandia
Länsförsäkringar
Folksam
Trygg Hansa
IF


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung


Här finns Ölandsförsäkringars reklamsida på nätet
Välkommen till Ölands Försäkringsbolag
Ölands försäkringsbolag erbjuder ett fullt sakförsäkringssortiment. Vi erbjuder bland annat Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkringar. Dessutom erbjuder vi de flesta typer av motor och företagsförsäkringar samt lantbruksförsäkringar och fastighetsförsäkring. Vi erbjuder också olika typer av olycksfallsförsäkringar. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Du kan också beställa en offert eller ladda hem blanketter direkt här på vår hemsida. Mycket nöje.
Välkommen till Ölands Försäkringsbolag
Ölands försäkringsbolag erbjuder ett fullt sakförsäkringssortiment. Vi erbjuder bland annat Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkringar. Dessutom erbjuder vi de flesta typer av motor och företagsförsäkringar samt lantbruksförsäkringar och fastighetsförsäkring. Vi erbjuder också olika typer av olycksfallsförsäkringar. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Du kan också beställa en offert eller ladda hem blanketter direkt här på vår hemsida. Mycket nöje.
Ölands Försäkringsbolag
Redan 1893 gick bönder på Öland samman för att hjälpas åt vid inträffade skador. Ur denna gemenskap formades dagens försäkringsbolag. Mycket har utvecklats men kvar finns grundtanken att hjälpas åt vid inträffade skador. Då som nu bygger idéen på att vara lokala, välkända och nära våra kunder. Annars kan vi inte snabbt vara till hands om det händer något. Men vi har växt och är nu ett professionellt arbetande försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringsskydd för privatpersoner, lantbruk, fastigheter och företag. Tillsammans med ett 60-tal andra bolag driver vi ett gemensamt bolag, Dina Försäkringar AB, där vi försäkrar bilar, båtar, olycksfall, ansvar och rättskydd. Genom Dina Försäkringar AB löser vi också det så viktiga återförsäkringsskyddet som gör att våra kunder även kan känna sig ekonomiskt trygga om det händer en riktigt storskada. Vi finns till våra kunders tjänst på Öland, men även i övriga Kalmar län samt i Blekinge län under namnet Ölands Försäkringsbolag. En viktig del av vår kontakt med kunder är arbetet med skadeförebyggande åtgärder. Vi erbjuder ett antal bra och beprövade hjälpmedel till mycket gynnsamma priser. Dessutom erbjuder vi rabatt på premien om våra kunder följer våra råd. Vi hänvisar till två informativa länkar, Räddningsverket samt Droppteknik och hoppas att Du snart kontaktar oss för diskussion om lämpliga lösningar av Ditt försäkringsskydd. Väl mött
Motorfordon
Försäkringsinformation
Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, MOTOR 2006 och Allmänna Villkor Konsument 2006, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren som ligger till grund för skaderegleringen. Villkoren hittar du på vår hemsida www.dina.se. Du kan också beställa en utskrift från ditt lokala försäkringsbolag. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller i Norden. Den gäller också i vissa andra länder vilka framgår av ett särskilt försäkringsbrev, så kallat grönt kort, som utfärdas på begäran. Försäkringen gäller dock med de begränsningar som anges i försäkringsvillkoret. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen (TSL) för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon drabbar svensk medborgare eller den som bor i Sverige.
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringspliktigt fordon som inte är avställt måste vara trafikförsäkrat. Ägaren ansvarar för detta. Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för person- eller sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. Skada utanför Sverige som inte omfattas av trafikskadelagen regleras enligt skadelandets lagstiftning. Inträffad skada ska snarast anmälas till bolaget. Den försäkrade ska omedelbart meddela bolaget om han krävts på skadestånd och kravet leder till rättegång. Vid skada på egendom kan ersättning minskas (jämkas) om den som drabbats av skadan varit medvållande. Trafikförsäkring för personbil, lätt lastbil, husbil (med totalvikt av högst 3 500 kg) och motorcykel (fordonsklass 13) gäller med en extra självrisk på 1 000 kr, om föraren var under 24 år när skadan hände (ungdomssjälvrisk). Trafikförsäkringen gäller också med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet om föraren fört fordonet utan att ha det körkort/förarbevis eller inte uppnått den ålder som krävs för att föra fordonet, eller vid otillåten övningskörning, eller om strafföreläggande dom som vunnit laga kraft visar att föraren gjort sig skyldig till rattfylleri, varit straffbart påverkad av annat berusningsmedel än alkohol, eller orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Dessutom har bolaget rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i Trafikskadelagen. För personbil och lätt lastbil kan du välja en frivillig självrisk på 1 000 kr.
Kaskoförsäkring
(Vagn- Brand- Glas- Stöld- Maskinskadeförsäkring. Se ditt försäkringsbrev för vad som ingår i din försäkring). Kaskoförsäkring gäller för fordonet samt utrustning i eller på fordonet om den hör till fordonet och kan anses vara normal för ett fordon av samma slag och användningssätt som det försäkrade. Som fordonsdel eller utrustning räknas inte arbetsredskap som är speciella för lantbruk, till exempel redskap för besprutning, jordbearbetning, sådd eller skörd. För musikanläggning, telefon och annan kommunikationsutrustning samt tillbehör till dessa krävs fast montering. Mobiltelefon/ficktelefon (telefon med inbyggd sändar- mottagaroch batteridel) ingår inte i försäkringen. Inte heller avmonterad elektronisk utrustning som kan användas utanför fordonet. Försäkringen gäller inte heller för fordon som byggts om/trimmats (till exempel chipstrimmning, demonterad strypning) om det ej registreringsbesiktigats efter ändringen och att bolaget underrättats om ändringen av ägaren. Försäkringen gäller inte heller för fordon som tagits i anspråk för militärt ändamål. Säkerhetsföreskrifter för Kaskoförsäkring Ersättningen vid skada kan sättas ned om föraren fört fordonet utan att ha det körkort, förarbevis eller motsvarande eller inte uppnått den ålder som krävs eller vid otillåten övningskörning. Ersättningen kan också sättas ned om föraren gjort sig skyldig till rattfylleri eller varit straffbart påverkad av annat berusningsmedel såvida det inte kan visas att skada uppkommit oberoende av detta. Försäkrat intresse Försäkringen avser endast försäkringstagarens intresse. Är det försäkrade fordonets civilrättslige ägare annan än försäkringstagaren utgår ej ersättning för skador på eller förlust av fordonet. Har fordonet hyrts eller köpts på avbetalning kan ersättning lämnas till uthyraren/ säljaren.
Vagnskadeförsäkring
Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Försäkringen gäller också för skada på lastanordning monterad på lastbil. Försäkringen gäller inte för skada som skett under tävling eller träning för tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former på bana eller allmän väg. Inte heller för skada på fordonsdel med konstruktions- eller materialfel, om skadan orsakats av felet, eller slitageskador som beror på bristfälligt underhåll. Skada genom rost, frätning, köld, väta eller fukt, liksom skada på felmonterad lastanordning på lastbil ersätts inte heller. Vagnskadeförsäkring för personbil, lätt lastbil, husbil (med totalvikt av högst 3 500 kg) och motorcykel (fordonsklass 13) gäller med en extra självrisk på 1 000 kr, om föraren var under 24 år när skadan hände (ungdomssjälvrisk). För personbil och lätt lastbil kan du välja självrisk; 2 500 kr, 4 000 kr eller 6 000 kr. Säkerhetsföreskrifter i Vagnskadeförsäkringen Vid meddelat eller inträtt körförbud ska användandet följa lagar och förordningar. Fordonet får inte utsättas för onormal påfrestning eller överskriden maximilast. Bärigheten hos isbelagt vatten ska kontrolleras. Fordonet ska uppfylla lagstadgade krav på fordonsutrustning (till exempel mönsterdjup, bromsar, belysning med mera). Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller utebli.
Brandförsäkring
Försäkringen gäller för skada genom brand, åskslag, explosion samt skada på elektriska kablar genom kortslutning samt direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter. Försäkringen gäller inte för explosionsskada i motor, ljuddämpare, däck och slang eller för skada genom trafikolycka, även om denna är en följd av brand, åskslag, explosion eller kortslutning. Föreskrifter i Brandförsäkringen Anordning för att värma eller torka fordonet ska vara godkänd. Myndighetsföreskrifter ska iakttagas. Elektriska komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. Före svetsning ska säkerhetsåtgärder vidtagas. För traktorer och motorredskap (fordonsklass 80-86) gäller dessutom att fordonet ska vara utrustat med huvudströmbrytare. Strömmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn, vid reparation, service och rengöring. Traktorer och skördetröskor ska vara försedda med godkända handbrandsläckare. Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller utebli. Självrisken är 2 000 kronor.
Glasruteförsäkring
Försäkringen gäller för skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats. Försäkringen gäller inte för skada genom kollision, vältning eller dikeskörning (undantaget tillämpas ej för terrängskoter, fordonsklass 35). Inte heller för skada som skett under tävling eller träning, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former på bana eller allmän väg. Motorfordon För personbil och lätt lastbil är självrisken 35 % av skadekostnaden, dock lägst 1 200 kr. Vid glasreparation av stenskott och sprickor är självrisken 200 kr.
Stöldförsäkring
Försäkringen gäller för skada genom stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel samt försök till sådana brott. Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad efter den dag bolaget fick skriftlig skadeanmälan. Vid stöld av försäkrad utrustning i eller på fordonet krävs att utrustningen är fast monterad på fordonet eller förvarad i detta. Vid stöld eller försök till stöld av utrustning för överföring av bild och ljud (till exempel bilstereo, fast monterad biltelefon, tv, video, navigationssystem) är ersättning för denna begränsad till 10 000 kr. Vid stöld av på fordonet monterade hjul är ersättningen begränsad till högst 10 000 kr om inte hjullås monterats. Finns hjullås lämnas ersättning med maximalt 30 000 kr. Försäkringen gäller inte för skada genom tillgrepp, eller försök till tillgrepp, av fortskaffningsmedel som orsakats av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren. Föreskrifter i Stöldförsäkringen Lämnat fordon ska vara låst. Avmonterad utrustning ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Om föreskrifter inte följts gäller, vid annan skada än sådan som uppstått vid stöld av eller tillgrepp av hela fordonet, att ersättningen normalt sätts ned 50 %. I allvarliga fall kan nedsättningen bli högre, till och med så att ersättningen helt faller bort. Föreskrifter för personbil, lätt lastbil, husvagn, husbil, moped, motorcykel och terrängfordon Fordonet ska vara låst med godkänt stöldskydd. Nyckel till detta får inte förvaras i, eller i omedelbar anslutning till, fordonet. Motorcykel ska vara låst med två godkända lås. Om bygellås eller kättinglås används ska två av fordonets motstående ramdelar omslutas, till exempel de båda gaffelbenen. Terrängfordonets lås ska uppfylla klass 3. När terrängfordon förvaras på släpfordon ska detta vara låst med godkänt dragskolås eller vara fastlåst med godkänd kätting och godkänt hänglås. Husvagns draganordning ska hållas låst med godkänt dragskolås, både när den är frikopplad och när den är kopplad till dragfordon. Om de särskilda föreskrifterna avseende låsning av fordon inte följts höjs den normala självrisken med 5 000 kr vid stöld eller tillgrepp av fordonet. Föreskrifter för personbil, lätt lastbil, husbil Vid vistelse i följande länder ska fordonet vara utrustat med av oss godkänd elektronisk startspärr (så kallad immobilizer) som var satt i funktion vid skadetillfället: Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Estland, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland. Om dessa föreskrifter inte följts gäller vid stöld av eller tillgrepp av hela fordonet, att ersättningen normalt sätts ned 50%. I allvarliga fall kan nedsättningen bli högre, till och med så att ersättningen helt faller bort. Föreskrifter för direktimporterad personbil yngre än 6 år Personbil av fabrikat Audi, BMW, Mercedes och Porsche som varit inregistrerad och använd i trafik i Sverige mindre än ett år och som inte var fabriksny vid importtillfället ska vara utrustad med godkänd elektronisk startspärr (immobilizer) som omkodats i Sverige. Om dessa föreskrifter inte följts höjs den normala självrisken med 10 000 kr vid stöld eller tillgrepp av fordonet. Självrisken är 2 000 kronor. Självriskbefrielse Är personbil, lätt lastbil samt husbil utrustat med ett godkänt larm i funktion tillämpas ingen självrisk vid ersättningsbar stöldskada som drabbar fordonet, fast monterad eller i fordonet inlåst lös fordonsutrustning. Är fordonet utrustat med ett godkänt växelspakslås i funktion tillämpas ingen självrisk vid stöld eller tillgrepp av hela fordonet. För direktimporterade fordon angivna ovan krävs, förutom godkänt larm eller växelspakslås, dessutom omkodad immobilizer. Är husvagn och övriga släpfordon enligt fordonsklasserna 61 till 63 försedda med godkänt dragskolås ersätts skada, i samband med stöld av hela fordonet, utan självriskavdrag.
Maskinskadeförsäkring för personbil (fordonsklass 01)
Försäkringen gäller för personbil som körts högst 100 000 km intill dess bilen är högst sex år gammal räknat från första registreringen. Ägaren måste på ett tillfredsställande sätt kunna styrka att bilens ålder och körda km faller inom gränserna. Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens maskinella funktion avseende motor, kraftöverföring, broms- och styrinrättning samt krockkuddar och klimatanläggning. Även undersökningskostnad ingår. Se vidare i de fullständiga villkoren. Försäkringen gäller inte för bil som direktimporterats begagnad till Sverige. Ersättning lämnas ej heller för skada på komponenter som avviker från motsvarande del i bil som importerats av svensk generalagent. Ersättning lämnas inte heller för skada eller fel som beror på sönderfrysning, trimmning eller normal förslitning. Inte heller för skada som beror på tävling eller träning för tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former på bana eller allmän väg. Självrisk varierar efter bilens vägmätarställning: 0 - 29 999 km = 2 000 kr, 30 000 - 59 999 km = 3 000 kr och för 60 000 -100 000 km = 4 000 kr. Säkerhetsföreskrifter Ersättningen vid skada kan sättas ned om bilen inte fått den service, det underhåll och den fackmannamässiga vård och reparationsåtgärd som normalt krävs eller för skada på grund av onormal påfrestning på motor och kraftöverföring.
Värderings- och ersättningsregler för kaskoförsäkring
Bolaget har rätt att avgöra om och hur fordonet ska repareras eller ersättas. Kontant ersättning grundar sig på marknadsvärdet före skadan. Om marknadsvärdet inte kan fastställas görs ålders-/ slitageavdrag (i procent) från kostnad för ny likvärdig utrustning enligt följande för: musik-, kommunikations- och elektronisk utrustning med 10 % per år (högst 70 %), bilbatterier med 20 % per år (högst 100 %), däck med 20 % för varje påbörjat 1 000-tal mil (högst 80 %). Bolaget betalar inte för förbättringar som gjorts i samband med skadereparation, merkostnad för att lackera i annat än originallack eller för normalt slitage vid stöldskada. Inte heller för eventuell värdeminskning efter skadereparation. Mervärdesskatt betalas av redovisningsskyldig försäkringstagare/bilägare/uthyrare. Nyvärdesersättning för skadad personbil, inkl. utrustning, som tillverkats seriemässigt kan lämnas i form av ny bil av samma eller likvärdigt fabrikat, typ och årsmodell som den skadade. Nyvärdesersättning lämnas under förutsättning att bilen är högst ett år gammal, körts högst 20 000 km och ägts av samme ägare oavbrutet. Reparationskostnad ska beräknas överstiga 50 % av nypriset. Vid ersättningsbar skada betalas nödvändig bärgning till närmast lämpliga verkstad samt skäliga kostnader för hämtning av stulet fordon. För vagnskadeförsäkrat fordon utan räddningsförsäkring lämnas ersättning från vagnskadeförsäkringen med avdrag för vagnskadesjälvrisk. Bolaget övertar äganderätten till fordon eller delar som ersatts om inte annat överenskommits. Vid tvist om värdet av skada på egendom ska, på begäran av någon av parterna, en värderingsman uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska vara auktoriserad av svensk handelskammare om inte parterna enats om annat. Den försäkrade ska betala 50 % av värderingsmannens arvode. Värderas skadan till högre värde än vad bolaget medgivit betalar bolaget hela värderingskostnaden.
Räddningsförsäkring
Försäkringen gäller för transport av förare eller passagerare som drabbats av olycksfall eller plötsligt blivit sjuk eller då fordonet skadats eller stulits. Försäkringen lämnar ersättning för transport av fordon som skadats eller råkat ut för annat driftstopp eller stulits eller då föraren eller nära anhörig passagerare till denne drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit. Försäkringen gäller inte vid tävling eller träning för tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former på bana eller allmän väg. Inte heller för skada vid driftstopp på grund av brist på drivmedel eller service. Se vidare i de fullständiga villkoren. Ersättningsregler Persontransporter ersätts med billigaste färdmedel. Skälig ersättning för transport av fordon lämnas alternativt betalas reparation på platsen om detta inte är dyrare. Hemtransport eller hämtning av fordon ska i förväg godkännas av bolaget. Se vidare i de fullständiga villkoren. Hjälptelefon Vid behov av hjälp i Sverige ring tfn 08-406 06 00. Vid behov utomlands ring SOS International i Köpenhamn tfn int + 45 70 10 50 50. Föreskrifter för Räddningsförsäkring Vid meddelat eller inträtt körförbud ska lagar och förordningar följas. Föraren ska ha giltigt körkort eller förarbevis. Fordonet får inte utsättas för onormal påfrestning. Bärigheten hos isbelagt vatten ska kontrolleras. I annat fall kan ersättningen minskas eller utebli. Självrisken är 1 200 kr.
Rättsskyddsförsäkring
Försäkrade är fordonets ägare, brukare och förare. Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Dock inte för så kallade småmål eller för uthyrare avseende fordran i verksamheten. Försäkringen gäller för brottmål för vilket inte stadgas strängare straff än böter, vid åtal eller misstanke om vållande till annans död, kroppsskada eller sjukdom. Dock inte mål som till någon del avser rattfylleri, påverkan av annat berusningsmedel eller olovlig körning. Den försäkrade bör kontakta bolaget före val av ombud då vissa förutsättningar måste vara uppfyllda samt att endast vissa kostnader ersätts. Högsta ersättning är 75 000 kr. Se vidare i de fullständiga villkoren. Självrisken är 20% av kostnaden.
Uppgift till grund för premien
Försäkringstagaren ska kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet är riktiga samt meddela bolaget eventuella ändringar. Felaktiga uppgifter kan leda till nedsättning av försäkringsersättning. Försäkringen gäller med rätt till bonus på delar av trafikförsäkringspremien om det framgår av försäkringsbrevet. Bonus medför också rabatt på delkasko- och vagnskadepremien. För personbil (fordonsklass 01) och lätt lastbil (fordonsklass 50) rabatteras trafikpremien med högst 75%, delkasko med högst 50% och vagnskada med högst 70%. För motorcykel (fordonsklass 13) och husbil (fordonsklass 65) rabatteras trafikpremien med högst 75%, delkasko med högst 20% och vagnskada med högst 60%. För ytterligare detaljer – se de kompletta villkoren! Ny försäkring utan tidigare bonusrätt placeras i bonusklass 1. Efter varje försäkringsår utan skada flyttas försäkringen till närmaste högre bonusklass. Flyttning från klass 6 till klass 7 kräver att försäkringen varit skadefri de senaste sex åren. Varje skada som leder till utbetalning från trafikförsäkringen medför att den bonus som gällde när skadan hände sänks med två klasser fr o m nästa försäkringsår. Försäkringstagare med personbils- eller lätt lastbilsförsäkring i bonusklass 79 (minst 15 skadefria år) slipper bonussänkning vid första skadan.
Tilläggsförsäkringar
Hyrbilsförsäkring för personbil och lätt lastbil (fordonsklass 01 och 50) Gäller i kombination med minst halvförsäkring (trafik + delkasko) för ej avställt fordon. Ersättning lämnas i högst 45 dagar med 3/4 av dygns- och kilometerkostnaden alternativt 75 kr per dag om den försäkrade bilen inte kunnat användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt villkoren för brand-, glasrute-, stöld-, maskinskade-, vagnskadeförsäkring/-garanti. Hyrbilsersättning vid vagnskada lämnas även om bilen inte är vagnskadeförsäkrad eller vagnskadegaranti saknas. Drivmedel och eventuell försäkringspremie avseende hyrbilen betalas ej. Kontakta skaderegleraren innan fordon hyrs.
Djurkollisionsförsäkring för personbil och lätt lastbil (fordonsklass 01 och 50)
Gäller i kombination med minst halvförsäkring (trafik + delkasko) för ej avställt fordon. Ersättning lämnas med högst 3 000 kr för skada uppkommen vid kollision med djur, dock ej fåglar, som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Olycka ska polisanmälas. Vid skada på ren, boskap eller hund ska anmälan ske till ägaren. Försäkringen gäller ej för skada om fordon belagt med körförbud brukas i annan omfattning än vad lagar och förordningar tillåter.
Utrustningsförsäkring för personbil (fordonsklass 01), lätt lastbil (fordonsklass 50) och husbil (fordonsklass 65)
Avser utrustning i fordonet för överföring av ljud och bild (t.ex. fast monterad anläggning för musik, telefoni, tv, video, navigation). Försäkringen gäller i kombination med minst halvförsäkring (trafik + delkasko) eller minst delkaskoförsäkring för avställt fordon. Ersättning lämnas för värde överstigande 10 000 kr och med högst det värde som framgår av försäkringsbrevet för stulen egendom eller egendom som skadats i samband med stöldskada och som är ersättningsbar enligt delkaskoförsäkringens stöldmoment.
Särskilda villkor
Försäkring för avställt fordon
Försäkringen gäller endast då fordonet är avställt och inte brukas. Maskinskade- och räddningsförsäkring ingår inte. Stöldförsäkring för avställd personbil (fordonsklass, fkl 01), lätt lastbil (fkl 50) samt husbil (fkl 65) gäller med förhöjd självrisk 1 000 kr om fordonet inte förvarats i låst/bevakat garage. Avställd motorcykel (fkl 13 och 14) ska förvaras i låst lokal, annars nedsättes ersättningsbeloppet.
Försäkring för husvagn (fordonsklass 60) och husbil (fordonsklass 65)
Försäkringen gäller för minst halvförsäkrat fordon och omfattar i fordonet förvarad lösegendom tillhörande försäkringstagaren, dennes make och hemmavarande barn (folkbokförda på försäkringstagarens adress) till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 kronor. Dock inte pengar, mynt-, sedel- och frimärkssamlingar, ritningar och manuskript, konstverk, äkta mattor, antikviteter, fordon och båtar. Lämnat fordon ska vara låst annars kan ersättningen sättas ned. Vid resa utom hemorten kan i vissa fall ytterligare ersättning lämnas. I försäkringen ingår även ett ansvarsskydd och rätt till semesteravbrottsersättning under vissa förutsättningar vid ersättningsbar kaskoskada. Vagnskadeförsäkringen gäller även för skada som orsakats av oberäknad utströmning av vatten från fordonets tank eller ledningssystem, under förutsättning att fordonet inte är äldre än 8 år och då med högst 1 prisbasbelopp. Se vidare i de fullständiga villkoren.
Bil och motorcykel av årsmodell 1959 och äldre
För bil enligt fordonsklasserna 01 och 50 samt motorcykel enligt fordonsklasserna 13 och 14 av årsmodell 1959 och äldre är högsta ersättning vid kaskoskada 75 000 kr respektive 50 000 kr.
Maskinskadeförsäkring för traktorer och motorredskap använda i lantbruk (fordonsklass 81 och 86)
Försäkringen kan endast tecknas som tillägg till helförsäkrat fordon och gäller för plötslig och oförutsedd skada på fordonet och sådan fast monterad utrustning som kan anses vara normal för fordon av samma slag och fabrikat som det försäkrade. Försäkringen gäller inte för skada eller fel som avses i brand-, stöld-, eller vagnskadeförsäkring. Ej heller för slitage och förbrukning eller som orsakats av bristfälligt underhåll eller uppenbart felaktig reparationsåtgärd, genom rost, frätning, kavitation eller genom sönderbränning av delar som normalt utsätts för upphettning eller som orsakats av sönderfrysning. Skada på enbart däck, larvband eller batterier eller skada för vilken leverantör eller annan är ansvarig på grund av kontrakt, garanti eller annat åtagande ersätts inte heller. Fordonstillverkarens anvisningar ska följas och fordonet får inte användas så att motor och kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning. Om skadan inträffat inom 1 år efter det att fordonet togs i bruk som fabriksnytt, lämnas full ersättning för skadade delar. I annat fall görs åldersavdrag med 15 % per påbörjat användningsår på skadade delar. Avdraget är maximalt 75 %.
Avbrottsförsäkring för traktorer och motorredskap använda i lantbruk (fordonsklass 81 och 86) samt tung lastbil (fordonsklass 51)
Avbrottsförsäkringen ingår i vagnskadeförsäkringen för traktor och motorredskap använda i lantbruk (fordonsklass 81 och 86) samt tung lastbil fordonsklass 51. Ersättning lämnas för den tid fordonet inte kunnat användas om ersättningsbar brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada inträffat under försäkringstiden. Annan ersättning för stillestånd eller inkomstförlust avräknas mot avbrottsersättningen. Se det fullständiga villkoret för ersättningsbelopp med mera.
Vagnskadeförsäkring för släpvagn till traktor som används i lantbruk, park- eller trädgårdsskötsel (fordonsklass 81)
Försäkringen gäller för vagnskada på icke registreringspliktig släpvagn, avsedd för transporter, som är kopplad till dragande traktor som är vagnskadeförsäkrad i Dina Försäkringar AB.
Årsförsäkring för Terrängskoter
Premien är beräknad för begränsad användning. Avtalet kan därför inte tillåtas upphöra eller ändras (t.ex. avställningsförsäkring) under försäkringsåret av andra skäl än försäljning eller skrotning. Vagn-skadesjälvrisken är beroende av motoreffekt och är för fordon med upp till 51 kW (ca 69 hk) motoreffekt 5 000 kronor. För starkare fordon är vagnskadesjälvrisken 10 000 kronor.
Motorfordon Försäkringsinformation Motorfordon Jan 2006
Allmänna villkor konsument
Lag, försäkringsavtalets start och längd Försäkringsavtalslagen gäller för din försäkring. Försäkringen börjar gälla från den tidpunkt vi kommit överens om. Försäkringsavtalet är ettårigt och förnyas automatiskt om inte annat avtalats.
När du köper en ny försäkring av oss
- skickar vi denna information, försäkringsbrev och faktura. På försäkringsbrevet framgår försäkringens omfattning, vilken egendom som är försäkrad, försäkringsbelopp, självrisk mm. Du har 14 dagar på dig att betala försäkringen från den dag vi skickar fakturan till dig.
Information om din ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har du rätt - att inom en viss tid - ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångertiden är 14 dagar från den dag köpet genomfördes. Ångrar du dig inom denna tid kontaktar du oss. Har du betalt försäkringen betalar vi tillbaka pengarna, med avdrag för den tid som försäkringen varit gällande.
När din försäkring förnyas
- skickar vi försäkringsbrev, faktura och information om eventuella ändringar i försäkringens villkor och pris. Försäkringen ska betalas senast på förfallodagen, du har dock alltid en månad på dig att betala från den dag vi skickade fakturan till dig.
Om uppgifter i försäkringsbrevet är felaktiga
- eller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring ändras, måste du genast anmäla det till oss. Om du lämnat felaktiga uppgifter eller förtigit någon omständighet som har betydelse för försäkringen kan försäkringsersättningen sättas ned eller helt utebli.
Betalar du inte försäkringen i rätt tid
- skickar vi ett meddelande om att försäkringen sägs upp efter 14 dagar. Betalar du inom denna 14-dagarsperiod fortsätter försäkringen att gälla. Betalar du efter det att försäkringen har upphört, behandlas detta som en begäran om ny försäkring med startdatum dagen efter den dag du betalade premien.
Vid skada
Skada ska anmälas utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning lämna de underlag som behövs för att kunna behandla ärendet (polisanmälan, specificerat krav, läkarintyg mm).
Räddningsåtgärder
Du ska efter förmåga hindra skada som är på väg att inträffa och begränsa skada som inträffat.
Preskription
Du ska anmäla skada till oss inom tre år från det att du fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Efter att vi har lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss.
Behandling av personuppgifter
Vi registrerar personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Uppgifter kan komma att lämnas ut till andra försäkringsbolag inom vår grupp och till andra företag vi samarbetar med. Huvudansvarig för behandling av personuppgifter är det lokala försäkringsbolag som sålt försäkringen, till vilket du kan vända dig för information och rättelse av personuppgifter som du har rätt till enligt personuppgiftslagen.
Gemensamt skadeanmälningsregister
Vi har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.
Om du inte är nöjd med vår skadereglering
- kan du i första hand vända dig till den som har handlagt skadan. Ett samtal kan ge oss kompletterande upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Skulle du fortfarande vara missnöjd kan du begära att få ditt ärende prövat av Dina Försäkringar Försäkringsnämnd, Box 2372, 103 18 Stockholm, telefon 08 - 789 48 80, fax 08 - 506 615 01. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som prövar ditt ärende kostnadsfritt. ARN har följande adress och telefonnummer: Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08 – 555 017 00. Du kan också få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 08 - 22 58 00, fax 08 - 24 88 91 eller hos din kommunala konsumentvägledare.
Din rätt att säga upp försäkringen
- Till försäkringstidens utgång Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, kan du göra uppsägningen när som helst dessförinnan. En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan att betala premie för denna försäkring, tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag. - Under försäkringstiden Du får säga upp försäkringen direkt om försäkringsbehovet faller bort. Du får också säga upp försäkringen om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller försäkringsavtalslagen. Har vi förnyat din försäkring kan du, innan du betalt någon del av premien, säga upp försäkringen direkt. Vår rätt att säga upp försäkringen - Till försäkringstidens utgång Vi får säga upp försäkringen om vi har särskilda skäl att inte längre bevilja den. Vår uppsägning gäller endast om meddelande sänts till dig senast en månad före försäkringstidens utgång. - Under försäkringstiden Vi får säga upp försäkringen om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl. Vår uppsägning blir gällande 14 dagar efter den dag då vi sänt meddelande till dig om uppsägningen. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och vår marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen. Vår information tillhandahålls på svenska. OBS! Du kan endast byta försäkringsbolag vid försäkringens årsförfallodag (se ditt försäkringsbrev) eller vid bilbyte. Priset avser standardutrustat fordon. Är ditt fordon ombyggt, trimmat eller på annat sätt förändrat bör du i stället ringa oss.
Askhink
Nu är det snart dags för de flesta av oss att börja elda i våra kaminer, öppna spisar, kakelugnar eller vedpannor. Vilken man än själv har så blir det aska och den måste tas om hand om på bästa möjliga sätt. För detta ändamål har vi tagit hem en askhink med lock som hindrar vinden från att få igång glöden igen. Askhinken finns på alla våra kontor i vår säkerhetsbutiker OMTANKEN, hinken inklusive locket kostar 50 kronor. GLÖM BARA INTE ATT ASKHINKEN SKALL STÅ PÅ ICKE BRÄNNBART MATERIAL.
Villkor
Fullständiga villkor för en hemförsäkring är Allmänna villkor konsument 2006 och Hem 2005.
Allmänna villkor konsument 2006
Hem 2005
Fullständiga villkor för en villaförsäkring är Allmänna villkor konsument 2006 och Villa 2005.
Den här försäkringen passar dig som bara vill försäkra hus och tomt. Din lösa egendom är försäkrad på annat håll.
Villa Försäkringsinformation Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Villa 2005 och Allmänna villkor konsument 2006, som gäller för din villaförsäkring. Vid skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen. Villkoren hittar du på vår hemsida. Du kan också beställa villkor genom att kontakta ditt lokala försäkringsbolag. Vilken omfattning din försäkring har, vilken egendom som är försäkrad, försäkringsbelopp och grundsjälvrisk framgår av försäkringsbrevet. Om uppgifter i försäkringsbrevet är felaktiga eller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring ändras, måste du genast anmäla det till ditt lokala försäkringsbolag. Försäkringsgivare Det bolag som utfärdat försäkringsbrevet svarar normalt för hela försäkringsskyddet utom för Ansvar och Rättsskydd. För dessa delar svarar Dina Försäkringar AB. Det bolag som utfärdat försäkringen är delägare i Dina Försäkringar AB och beträffande ovanstående delar också ombud för Dina Försäkringar AB. För skadedjursavtal och husbocksförsäkring svarar Anticimex om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för annan som är ägare till försäkrad fastighet. Försäkringen gäller på den fastighet som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.
Försäkringen omfattar byggnad (bostadshus, uthus, garage och utomhuspool som anges i försäkringsbrevet. Till byggnad räknas även ledningar, kulvert, installationer, radio-, tv- och parabolantenn samt bränsle på tomten för uppvärmning av byggnad. Följande högsta ersättningsbelopp gäller. Byggnad på försäkringsstället Fullvärde eller som anges i försäkringsbrevet valt försäkringsbelopp varav radio, tv-antenn och parabol 1 basbelopp fast monterad utomhus Pool utanför byggnad med installation Valt försäkringsbelopp Försäkringen gäller under om- eller tillbyggnad samt för byggnad under uppförande. För byggnadsmaterial, arbetsbodar och verktyg som du anskaffat för byggnadsarbetet är högsta ersättning 1 basbelopp.
Tomtmark Med tomtmark avses markområde till försäkrad bostadsbyggnad med växtlighet, staket, flaggstång , brygga, fast monterad belysningsarmatur och eluttag för motorvärme. Följande högsta ersättningsbelopp gäller. Skada på tomtmark genom att olja 10 basbelopp avsedd för uppvärmning oberäknat strömmat ut från egen oljetank Skada på tomtmark i övrigt 2 basbelopp Vad kostar försäkringen Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer t ex husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse.
Vad ingår i försäkringen Försäkringen innehåller ett skydd vid egendom-, ansvar- och rättsskyddsskada. Egendomsskyddet ersätter exempelvis Stöldskador Läckageskador Brandskador Naturskador (storm, hagel, översvämning, snötryck Skada på hushållsmaskin och installationer Hyresbortfall Miljöskada Sanering av skadeinsekter
Aktsamhetskrav Försäkringen innehåller både generella och särskilda aktsamhetskrav som beskriver hur du ska ta hand om och förvara egendom. Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller utebli. De generella aktsamhetskraven gäller för alla egendomsskador. De särskilda aktsamhetskraven gäller för vissa skadehändelser och finns angivna under respektive skadehändelse i villkoret.
Självrisk Den grundsjälvrisk som din försäkring gäller med framgår av försäkringsbrevet. Om ingen grundsjälvrisk finns angiven är denna 1 500 kr. För vissa typer av skador gäller en tilläggssjälvrisk som finns angiven under respektive skadehändelse i villkoret. Tilläggssjälvrisken ska adderas till grundsjälvrisken. Till exempel är tilläggssjälvrisken vid läckageskada från ledningssystem 2 000 kr. Vid läckage orsakad av frysning är tilläggssjälvrisken 10% av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr och högst 10 000 kr. Vissa skadehändelser gäller med en särskild självrisk. Den särskilda självrisken anges under respektive skadehändelse i villkoret och gäller istället för grundsjälvrisken.
Läckage Försäkringen ersätter skada som orsakas av att vätska eller ånga oberäknat strömmar ut från exempelvis ledningssystem, tvätt- eller diskmaskin, värmepanna, expansionskärl, oljetank, kyl eller frys, akvarium och vattensäng. Försäkringen ersätter endast läckage från våtrum som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid installations-, reparations-, renoverings eller byggnadstillfället. Ersättning lämnas inte för det ytskikt inklusive tätskikt som läckt och orsakat läckageskadan. Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra läckageskada till följd av frysning. Här följer exempel på sådana åtgärder. Alla ledningar och behållare ska tömmas på vatten. Vatten som finns kvar i ledningar eller behållare ska vara antifrysbehandlade. Huset ska vara uppvärmt tillräckligt för att förhindra frysning. Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller utebli. Samma aktsamhetskrav gäller för installationer t ex rörsystem som skadas till följd av frysning.
Brand Försäkringen gäller för skada genom brand. Ersättning lämnas inte för skada på egendom genom enbart glöd, exempelvis från eldstad eller cigarett. Följande särskilda aktsamhetskrav gäller. Eldning med öppen eld utomhus eller inomhus levande ljus och eldstad) ska utföras med stor försiktighet När aska tas ur eldstad ska den förvaras i plåtkärl med plåtlock. Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller utebli.
Blixt Försäkringen gäller för skada på egendom som orsakas av blixt. För att förhindra skada på larmanläggning finns det ett särskilt aktsamhetskrav att du ska installera ett överspänningsskydd. Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller utebli.
Storm Försäkringen ersätter skada på byggnad då skadan är en oundviklig följd av att byggnaden har skadats genom storm (21 m/sekund) eller om flaggstång eller träd blåser omkull vid lägre vindstyrka. För att förebygga skada till följd av storm ska du se till att flaggstång och träd som är dåligt inte kan skada egendom, om de kan befaras blåsa omkull. Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller utebli.
SNötryck Försäkringen ersätter skada på bostadshus som orsakas av att yttertak bryter sammazn av snötryck. För att förebygga skada ska du se till att taket blir skottat om snömängden blir hotande stor. Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen minskas eller utebli.
Skadeinsekter Försäkringen omfattar både saneringsavtal och husbocksförsäkring. Saneringsavtalet gäller för sanering om ditt bostadshus angrips av bostadsinsekter som utgör olägenhet för människors hälsa te x getingbon, råttor och möss. Husbocksförsäkringen ersätter sanering och reparation om husbock, hästmyra eller annan träskadeinsekt angriper friskt virke i huset så att bärigheten hotas. Högsta ersättning är byggnadens värde men högst 4 000 000 kronor. Ersättning lämnas inte för skada på hus som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård. Försäkringen börjar gälla från godkänd besiktning eller senast efter sex månader från försäkringens begynnelsedag. Saneringsavtal och husbocksförsäkring gäller utan självrisk.
Ersättning och skadevärdering Vi avgör om den skadade byggnaden ska återställas – reparation eller nybyggnad – eller om skadan ska ersättas kontant. Byggnad med tillbehör som återställs inom två år värderas till kostnaden för återställandet med avdrag för ålder och slitage enligt tabell i det fullständiga villkoret. Åldersavdraget är högst 2 basbelopp för en byggnad med våningsyta på 150 kvm. Överstiger våningsytan 150 kvm blir avdraget högre, dock högst 4 basbelopp. Om marknadsvärdet på byggnaden har minskat med mer än 50% på grund av ålder och slitage, jämfört med en ny motsvarande byggnad, värderas skadan till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter skadan. Samma regler gäller vid värdering oavsett om byggnaden är fullvärdes- eller förstariskförsäkrad. Skillnaden mellan försäkringsformerna är att vid fullvärde finns ingen övre gräns för ersättningen. Vid förstarisk är försäkringsbeloppet den högsta ersättningen.
Ansvar Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Ansvarsskyddet gäller för dig som fastighetsägare eller tomträttshavare till försäkrad fastighet. Det gäller inte för skadestånd från någon som omfattas av samma villaförsäkring som du. Om du får krav på skadestånd hjälper vi dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid rättegång och betala dina rättegångskostnader, betala det skadestånd som du blir ålagd att betala. Högsta ersättning vid personskada är 5 000 000 kr och vid sakskada 1 000 000 kr. Försäkringen har en särskild självrisk som är 1 500 kr.
Rättsskydd Vid tvist som innebär att du i egenskap av ägare till försäkrad byggnad behöver anlita advokat betalar vi advokat- och rättegångskostnader upp till 3 basbelopp per tvist. Rättsskyddet gäller bara sådana kostnader som du inte kan få ersättning för av staten eller motparten. Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet, exempelvis tvister i samband med yrkesutövning och småmål (tvister som handlar om belopp under ett halvt basbelopp). Rättskydd har en särskild självrisk på 20% av kostnaderna, dock lägst 1 500 kr.
Tilläggsförsäkring Du kan komplettera din försäkring genom att teckna en tilläggsförsäkring. I ditt försäkringsbrev framgår det om du har tecknat försäkringen. Här följer en beskrivning av tilläggsförsäkringen. Allrisk för byggnad och tomtmark Ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på byggnad och tomtmark. Högsta ersättning är 2 basbelopp. Ersättning lämnas inte för skada på grund av vatten, fukt, röta, mögel, rost och inte heller för skada orsakad av insekter och djur. Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Försäkringsinformation Villa Jan 2006
Allmänna villkor konsument Lag, försäkringsavtalets start och längd Försäkringsavtalslagen gäller för din försäkring. Försäkringen börjar gälla från den tidpunkt vi kommit överens om. Försäkringsavtalet är ettårigt och förnyas automatiskt om inte annat avtalats. När du köper en ny försäkring av oss skickar vi denna information, försäkringsbrev och faktura. På försäkringsbrevet framgår försäkringens omfattning, vilken egendom som är försäkrad, försäkringsbelopp, självrisk mm. Du har 14 dagar på dig att betala försäkringen från den dag vi skickar fakturan till dig. Information om din ångerrätt Enligt distansavtalslagen har du rätt - att inom en viss tid - ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångertiden är 14 dagar från den dag köpet genomfördes. Ångrar du dig inom denna tid kontaktar du oss. Har du betalt försäkringen betalar vi tillbaka pengarna, med avdrag för den tid som försäkringen varit gällande. När din försäkring förnyas skickar vi försäkringsbrev, faktura och information om eventuella ändringar i försäkringens villkor och pris. Försäkringen ska betalas senast på förfallodagen, du har dock alltid en månad på dig att betala från den dag vi skickade fakturan till dig. Om uppgifter i försäkringsbrevet är felaktiga - eller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring ändras, måste du genast anmäla det till oss. Om du lämnat felaktiga uppgifter eller förtigit någon omständighet som har betydelse för försäkringen kan försäkringsersättningen sättas ned eller helt utebli. Betalar du inte försäkringen i rätt tid skickar vi ett meddelande om att försäkringen sägs upp efter 14 dagar. Betalar du inom denna 14-dagarsperiod fortsätter försäkringen att gälla. Betalar du efter det att försäkringen har upphört, behandlas detta som en begäran om ny försäkring med startdatum dagen efter den dag du betalade premien. Vid skada Skada ska anmälas utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning lämna de underlag som behövs för att kunna behandla ärendet (polisanmälan, specificerat krav, läkarintyg mm). Räddningsåtgärder Du ska efter förmåga hindra skada som är på väg att inträffa och begränsa skada som inträffat. Preskription Du ska anmäla skada till oss inom tre år från det att du fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Efter att vi har lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss. Behandling av personuppgifter Vi registrerar personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Uppgifter kan komma att lämnas ut till andra försäkringsbolag inom vår grupp och till andra företag vi samarbetar med. Huvudansvarig för behandling av personuppgifter är det lokala försäkringsbolag som sålt försäkringen, till vilket du kan vända dig för information och rättelse av personuppgifter som du har rätt till enligt personuppgiftslagen. Gemensamt skadeanmälningsregister Vi har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du i första hand vända dig till den som har handlagt skadan. Ett samtal kan ge oss kompletterande upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Skulle du fortfarande vara missnöjd kan du begära att få ditt ärende prövat av Dina Försäkringar Försäkringsnämnd Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som prövar ditt ärende kostnadsfritt. ARN. Du kan också få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, eller hos din kommunala konsumentvägledare. Din rätt att säga upp försäkringen Till försäkringstidens utgång Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, kan du göra uppsägningen när som helst dessförinnan. En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan att betala premie för denna försäkring, tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag. Under försäkringstiden Du får säga upp försäkringen direkt om försäkringsbehovet faller bort. Du får också säga upp försäkringen om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller försäkringsavtalslagen. Har vi förnyat din försäkring kan du, innan du betalt någon del av premien, säga upp försäkringen direkt. Vår rätt att säga upp försäkringen Till försäkringstidens utgång Vi får säga upp försäkringen om vi har särskilda skäl att inte längre bevilja den. Vår uppsägning gäller endast om meddelande sänts till dig senast en månad före försäkringstidens utgång. Under försäkringstiden Vi får säga upp försäkringen om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl. Vår uppsägning blir gällande 14 dagar efter den dag då vi sänt meddelande till dig om uppsägningen. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och vår marknadsföring omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen. Vår information tillhandahålls på svenska.
Klagomål är när en kund i ett enskilt ärende framför sitt missnöje med hanteringen av vår tjänst eller vår produkt. Ett klagomål är dock en gåva som Ölands Försäkringsbolag får av kunden och som kan hjälpa oss att bli bättre som försäkringsbolag för alla våra kunder
Ola Bergman
Klagomålshanteringsansvarig
Läs mer under rubriken produkter för att se vad du kan köpa i vår butik. Där finns även en kort beskrivning och pris. Vår duktiga kundtjänst kan svara dig på frågor om de artiklar vi säljer och skulle du ha andra frågor om skadeförebyggande verksamhet så står våra duktiga skadereglerare till tjänst för att räta ut dessa frågetecken Att vara så nära kunden som möjligt är ett starkt argument för att bemöta våra konkurrenter
Citat Benny Sigurdsson, VD.